Azot Döngüsü Nedir Kısaca

Azot Döngüsü Nedir Kısaca

Azot döngüsü, doğanın hayati bir olayıdır ve ekosistemin devamlılığını sağlar. Bu döngü sayesinde azot bileşikleri sürekli olarak topraktan canlı organizmalara geçer ve ardından tekrar toprağa geri döner. İşte azot döngüsünün temel özellikleri ve aşamaları:

  1. Azotun Kaynağı: Atmosferde %78 oranında bulunan azot gazı (sembolü N), doğrudan canlı organizmalar tarafından kullanılamaz. Ancak azotlu bileşikler, ototrof canlılar (örneğin bitkiler) tarafından üretilir.
  1. Bitkilerin Rolü: Bitkiler, azotu topraktan alır ve azot bağlayıcı bakteriler aracılığıyla bitkilerin köklerine taşır. Bu sayede bitkiler büyüyebilir ve yaşamını sürdürebilir.
  1. Hayvanlar ve Ayrıştırıcılar: Hayvanlar bitkileri tüketerek azotu alır. Ölen organizmaların organik kalıntıları ise çürükçü bakteriler ve ayrıştırıcılar tarafından parçalanarak toprağa geri kazandırılır.
  1. Amonyak Dönüşümü: Azot, ayrıştırıcılar tarafından amonyağa dönüştürülür. Bu amonyak, bitkiler tarafından tekrar alınır ve azot döngüsü devam eder.

Azot döngüsü, ekosistemdeki azotun dengesini korur ve canlıların beslenmesini sağlar. Bu doğal süreç, yaşamın sürdürülebilirliği için kritik öneme sahiptir.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir