Karahanlılar Devleti’nin Özellikleri Kısaca

Karahanlılar Devleti’nin Özellikleri Kısaca

 1. Kuruluş ve İlk Hükümdar:
  • Karahanlılar Devleti, Uygur Devleti’nin yıkılmasından sonra 840 yılında Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleri tarafından kuruldu.
  • Devletin bilinen ilk hükümdarı, Bilge Kül Kadir Han’dır.
 2. İslam’ı Benimsemeleri:
  • Karahanlılar, Orta Asya’daki ilk Türk-İslam devleti olarak önemlidir.
  • Müslüman olan ve ardından Abdülkerim adını alan Satuk Buğra Han, İslamiyet’i devletin resmi dini olarak ilan etmiştir.
 3. Dil ve Kültür:
  • Karahanlılar, Türkçe’yi resmi dil olarak kullanmışlardır.
  • Eğitim, edebiyat ve diğer alanlarda da Türkçenin kullanılması onlar için oldukça önemlidir.
 4. İlkler ve Önemleri:
  • Karahanlılar, Türk-İslam tarihinde birçok ilke imza atmışlardır:
   • İlk medrese ve kervansarayı (ribat) kurmuşlardır.
   • İlk hastaneyi (bimarhane) inşa etmişlerdir.
   • Edebi alanda ilk Türk-İslam eserlerini vermişlerdir.
 5. Başkentler:
  • Karahanlıların ilk başkenti Balasagun’dur.
  • Daha sonra Kaşgar ve Semerkant da başkentlik yapmışlardır.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir