Anayasa’nın 66. Maddesi Nedir? Kısaca

Anayasa’nın 66. Maddesi

Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. Bu, Türk babanın veya Türk ananın çocuğunun otomatik olarak Türk vatandaşı olduğu anlamına gelir. Ancak 3 Ekim 2001 tarihli 4709 sayılı yasa ile mülga cümle olarak kaldırılan ikinci cümlede belirtildiği gibi, vatandaşlık kazanmak için kanunun gösterdiği şartlar yerine getirilmelidir. Aynı şekilde, vatandaşlığın kaybedilmesi de yine kanunda belirtilen hallerde gerçekleşir.

Anayasa’nın 66. Maddesi aynı zamanda vatandaşlıktan çıkarılma kararlarına karşı yargı yolunun kapatılamayacağını da vurgular.

Bu madde, Türk vatandaşlığına ilişkin temel prensipleri düzenler ve vatandaşlık haklarını korur.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir