Tımar Sistemi Nedir? Kısaca

Tımar Sistemi Nedir? Kısaca

Tımar Sistemi, Osmanlı İmparatorluğu’nun toprak düzenlemesi ve yönetimi için kullandığı bir sistemdir. Bu sistem, Orta Çağ Avrupa’sında yaygın olan feodalizm sistemine benzerlik gösterir. İşte Tımar Sistemi hakkında daha fazla bilgi:

 • Özellikleri ve Amaçları: Tımar sistemi, Osmanlı idari ve askeri teşkilatının temel ayaklarından biridir. Selçuklular döneminde uygulanan “İkta Sistemi”nin Osmanlı’daki karşılığıdır. “Dirlik Sistemi” olarak da bilinir. Tımar, hizmet karşılığı devlet görevlilerine ve savaşlarda başarı göstermiş askerlere tahsis edilen topraklardır. Bu toprakların mülkiyeti devlete ait olmakla birlikte (miri arazi), işletme hakkı ve geliri dirlik sahibine aittir.
 • Faydaları:
  • Bütçeden para ayırmadan sadece toprak tahsisi yoluyla asker yetiştirilmiş, böylece ülkenin iç ve dış güvenlik problemi büyük oranda çözülmüştür.
  • Devletin maaş yükü azaltılmış, birçok yöneticinin maaşı hazineye yük olmadan karşılanmıştır.
  • Tarım arazilerinin sürekli bir şekilde işlenmesi sağlanmış ve böylece üretimde devamlılık sağlanmıştır.
  • Taşrada devlet otoritesi ve merkezileşme sağlanmıştır.
  • Göçebeler yerleşik hayata geçirilmiş ve böylece yerleşik halkla karşı karşıya gelmeleri engellenmiştir.
 • Salyaneli ve Salyanesiz Eyaletler: Tımar sistemi tüm Osmanlı eyaletlerinde uygulanmamış; eyaletlerin özel durumları dikkate alınmıştır. Salyanesiz (Yıllıksız) Eyaletler, tımar sisteminin uygulandığı eyaletlerdir. Genellikle merkeze yakın konumda olan bu eyaletler arasında Rumeli, Anadolu, Budin, Bosna, Erzurum ve Diyarbakır bulunurken, Salyaneli (Yıllıklı) Eyaletler ise tımar sisteminin uygulanmadığı eyaletlerdir. Bu eyaletler arasında Mısır, Trablusgarp, Habeş, Yemen, Basra ve Cezayir yer almaktadır.

Tımar sistemi, Osmanlı İmparatorluğu’nun idari ve ekonomik yapısında önemli bir rol oynamış ve toprak yönetimi ile asker yetiştirme konularında etkili olmuştur.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir