Selahaddin Eyyubi’nin Hayatı Kısaca

Selahaddin Eyyubi’nin Hayatı Kısaca

Selahaddin Eyyubi, Eyyûbîler Devleti’nin kurucusu ve ilk hükümdarıdır. 1137 yılında Tikrit’te (günümüzde Selahaddin, Irak) doğdu. İslam dünyasında önemli bir lider olarak tanınır ve Kudüs’ün fethiyle ün kazandı. İşte Selahaddin Eyyubi’nin hayatının ana hatları:

  • Erken Kariyeri: Selahaddin, Eyyubî ailesinden gelmektedir. Babası, Tikrit Valisi Necmeddin Eyyub’dur. Selahaddin, amcası Şirkuh ile birlikte 1164 yılında Fâtımî hâkimiyetindeki Mısır’a gönderildi. Asıl amaçları, Şâver’in genç Fâtımî hâlifesi Âdıd’ın veziri olarak geri getirilmesine yardımcı olmaktı. Ancak bu süreçte Haçlı saldırılarına karşı kazandığı askerî başarılar ve Hâlife Âdıd’a olan kişisel yakınlığı sayesinde Fâtımî hükûmetinin saflarına tırmandı. Şâver’in 1169’da bir suikasta kurban gitmesi ve aynı yıl Şirkuh’un da ölmesinin ardından Âdıd, Selahaddin’i vezir olarak atadı.
  • Kudüs’ün Fethi: Selahaddin, 1187 yılında Kutsal Topraklar’ı Haçlılardan geri almak için bir ordu kurdu ve komutasındaki ordusuyla beraber 4 Temmuz 1187 tarihinde gerçekleşen Hıttin Muharebesi ile Kudüs Kralı Lüzinyanlı Guy’ın ordusunun büyük bir bölümünü yok etti. 2 Ekim 1187’de ise Kudüs’ü Haçlı kuvvetlerinden alarak bölgedeki 88 yıl süren Hristiyan egemenliğine son verdi ve kenti İslam dünyasına geri kazandırdı.
  • Mirâsı: Avrupalı Hristiyanlar yaşadıkları bu yenilgiden sonra, Kudüs’ü tekrar hâkimiyetlerine geçirebilmek amacıyla Üçüncü Haçlı Seferi’ni düzenlediler. Ancak Selahaddin’in stratejik hamleleri ve liderlik yetenekleri, Haçlıları püskürttü ve Kudüs’ün Müslümanlar tarafından geri alınmasını sağladı.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir