Enflasyon Nedir Kısaca

Enflasyon, bir ekonominin genel mal ve hizmet fiyatlarının sürekli ve istikrarlı bir şekilde artış gösterdiği ekonomik olgudur. Bu artış, genellikle belirli bir dönemdeki fiyat seviyelerinin önceki döneme göre yükselmesi olarak ifade edilir. Enflasyonun kaynağı oldukça karmaşık ve çok yönlü bir konudur. Birçok faktör enflasyonun ortaya çıkmasına neden olabilir, farklı enflasyon türleri birbiri ile etkileşebilir. İşte enflasyon hakkında daha fazla bilgi:

 • Enflasyonun Tanımı: Enflasyon, tüm mal ve hizmetlerin fiyatlarının artış gösterdiği bir durumu ifade ederken, fiyat artışı belirli bir mal veya hizmetin fiyatının yükselmesini anlatır. Hayat pahalılığı ise elde edilen gelirin fiyat artışının gerisinde kalması halidir.
 • Enflasyonun Kaynağı: Enflasyonun temel nedeninin para arzındaki artış olduğu kabul edilir. Bunun yanı sıra mal ve hizmetlerin maliyetlerinin artması, para biriminin yabancı para birimleri karşısında değer kaybetmesi, yetersiz üretim kapasitesi, para politikaları, fiyat artışı beklentisi veya doğal afetler ve savaşlar gibi nedenlerle yaşanan üretim kesintileri enflasyonun artmasında etkili olan faktörler arasında sayılabilir.
 • Enflasyon Türleri:
  • Talep Enflasyonu: Para arzının artmasının tüketimi artırması sonucu ortaya çıkan enflasyon türüdür. Yani ekonomide üretilen ve ithal edilen mal ve hizmetlere olan talebin, üretim ve ithalat hacminden fazla olması nedeniyle fiyatlar yükselir. Talep enflasyonu genellikle ekonomik büyüme dönemlerinde ortaya çıkar.
  • Arz Enflasyonu: Mal ve hizmetlerin maliyetlerinin artması nedeniyle ortaya çıkan enflasyon türüdür. Üretim faktörlerinin maliyetlerindeki artış, fiyatları yükseltir.
  • Yerleşik Enflasyon: Uzun vadeli enflasyon eğilimini ifade eder ve genellikle yapısal faktörlere dayanır.
  • Çekirdek Enflasyon: Fiyat değişikliklerinin altında yatan sebepleri ve faktörleri açığa çıkarmayı hedefleyen önemli bir göstergedir.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir