Türklerin islam Dinini Kabul Etmelerinde Etkili Olan Faktörler

Türklerin İslam dinini kabul etmelerinde bir dizi faktör etkili olmuştur. İşte bu faktörlerden bazıları:

 1. Eski Türk İnançları ile İslam Arasındaki Benzerlikler:
  • Tek tanrı inancı.
  • Ahiret inancı.
  • Hac ve kurban ibadetlerine benzer ibadetlerin varlığı.
 2. Sosyolojik Faktörler:
  • Aile kavramına verilen önem.
  • Namus ve temizliğe verilen önem.
 3. İslamiyet’in Hoşgörü Dini Olması:
  • İslam, hoşgörüye dayalı bir dindir ve Türkler de hoşgörülü bir toplumdu.
 4. Ekonomik ve Sosyal Sebepler:
  • İslam, halkın refahını ve mutluluğunu gözetirken, eski Türk toplumunda da sosyal sınıflar yoktu.
 5. Siyasi ve Askeri Tercihler:
  • 751 yılında Talas Savaşı’nda Karluk Türkleri, Arapların yanında savaşarak İslam ordusuna katıldı. Bu zafer, Türklerin İslam’ı kabul etmelerinde etkili oldu.

Türkler, İslam’ı kendi rızalarıyla kabul etmiş ve bu dini benimseyerek hem İslam âlemine hem de dünya tarihine büyük katkıda bulunmuşlardır. Ancak din değişimi karmaşık bir süreçtir ve birden fazla faktörün etkisi altında gerçekleşir.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir