Skolastik Düşünce ve Modern Düşünce Arasındaki Farklar

Skolastik Düşünce ve Modern Düşünce Arasındaki Farklar

Skolastik düşünce, 2. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar Hristiyan felsefesi olarak hüküm süren bir düşünce sistemidir. Bu dönemde felsefe, teoloji ile iç içe geçmiş ve akıl, inançla tamamlanması gereken bir araç olarak görülmüştür. Skolastik düşüncede, kilisenin otoritesi ve dinsel dogmalar, bilgi ve gerçekliğin temeli olarak kabul edilmiştir.

Modern düşünce ise Rönesans ile başlayıp 17. yüzyılda pekişen bir düşünce sistemidir. Bu düşünce yapısında, birey ve onun aklı merkeze alınmış, bilimsel yöntem ve gözlem, bilgi edinmenin temeli olarak benimsenmiştir. Modern düşünce, skolastik düşüncenin aksine, kilisenin otoritesini sorgulamış ve bilimi, akıl yürütmenin ana aracı olarak öne çıkarmıştır.

Ana Farklar:

  • Skolastik Düşünce: Teoloji merkezlidir, akıl inançla tamamlanır, kilise otoritesi belirleyicidir.
  • Modern Düşünce: Bilim ve akıl merkezlidir, kilise otoritesi sorgulanır, bilimsel yöntem ve gözlem önemlidir.

Bu iki düşünce sistemi arasındaki geçiş, Batı düşüncesinde derin bir dönüşümü işaret eder ve modern çağın temellerini atar.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir