Metinlerarasılık Nedir? Kısaca

Metinlerarasılık, metinlerin anlamının başka metinler tarafından şekillendirilmesidir. Bu kavram, hem yazarlar hem de okurlar için önemlidir. İşte daha ayrıntılı bir açıklama:

  • Metinlerarasılık, bir yazarın önceki bir metni ödünç alması ve dönüştürmesi için kullanılabildiği gibi, bir metni okuyan bir okurun bir başka metne başvurması için de kullanılabilir. Yani metinlerarasılık, metinler arasındaki etkileşimi ifade eder.
  • Bu ilişki, farklı iletişim ortamları arasında kurulduğunda “mecralar arasılık” olarak adlandırılır.
  • Metinlerarasılık kavramı, postyapısalcı Julia Kristeva tarafından 1966 yılında bulunmuş ve pek çok kez ödünç alınmış ve dönüştürülmüştür. Eleştirmen William Irwin, bu terimin farklı anlamlara gelir hale geldiğini belirtmiştir.
  • Metinlerarasılık, her söylemin başka bir söylemi yinelediğini, her yazınsal metnin daha önce yazılmış olan metinlerden ayrı olarak yazılamayacağını savunan yeni eleştiri yanlıları tarafından vurgulanır. Bu yaklaşıma göre, metinlerarasılık metnin bir alıntılar toplamı olduğunu, her metnin eski metinlerden aldığı parçaları yeni bir bütün içerisinde bir araya getirdiğini gösterir.
  • Metinlerarasılık, her metnin kendinden önce yazılmış önceki metinlerin alanında yer aldığı, hiçbir metnin eski metinlerden tümüyle bağımsız olamayacağı düşüncesiyle öne çıkar.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir