Monroe Doktrini Nedir Kısaca

Monroe Doktrini Nedir Kısaca

Monroe Doktrini, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı James Monroe tarafından 2 Aralık 1823 tarihinde ABD Kongresine sunulan bir belgedir. Adını dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı James Monroe’den alan bu doktrin, Amerika’nın o dönem için başvuracağı dış politikanın temel hatlarını çizer. İşte Monroe Doktrini’nin ana prensipleri:

  1. Anti-koloniyalizm Görüşü: Amerika kıtası, özgür ve bağımsız bir durumda olduğu için bundan sonra Avrupa devletlerinin kolonileştirme faaliyetlerine izin veremez. Yani Avrupa, Amerika kıtasının iç işlerine karışamaz.
  2. Kutsal İttifak’a Karşı Duruş: Avrupa’da oluşturulan ve Kutsal İttifak adı verilen oluşumlar, Amerika kıtasının ittifak kavramlarıyla çelişir. Bu nedenle Avrupa devletlerinin Amerika kıtasındaki sistemlerini yayma istekleri tehlikeli olarak görülür.
  3. Müdahaleye Karşı Tutum: Amerika, Avrupa ülkelerinin var olan kolonilerine müdahale etmemiş ve bundan sonra da etmeyecektir. Ancak aynı tavır Avrupa’dan da beklenir. Yani Amerika’nın iç işlerine karışılmamalıdır.
  4. Amerika, Amerikalılarındır: Monroe Doktrini, tüm dünyaya “Amerika, Amerikalılarındır” mesajını verir ve Amerika kıtasının artık bir kolonizasyon bölgesi olmadığını ilan eder.

Bu doktrin, Amerika Birleşik Devletleri’nin dış politikasında uzun yıllar boyunca etkili olmuş ve Amerika’nın bağımsızlığını koruma amacını taşımıştır.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir