Hz. Zekeriya Peygamber Hayatı Kısaca

Zekeriya Peygamber, İbrani Kutsal Kitabı’nda yer alan ve On İki Küçük Peygamber’in on birincisi olarak kabul edilen Kitab-ı Zekeriya’nın yazarıdır. Berechiah’ın oğlu ve Iddo’nun torunu olarak tanıtılan Zekeriya, M.Ö. 6. yüzyılda yaşamış ve en çok İkinci Tapınak’ın inşası ile ilgili endişeleriyle bilinir.

Zekeriya’nın peygamberlik kariyeri, Büyük Darius’un hükümdarlığının ikinci yılında başlamış ve özellikle tapınağın yeniden inşasına odaklanmıştır. Doğu Ortodoks liturjik takviminde 8 Şubat’ta anılan Zekeriya, Ermeni Apostolik Kilisesi’nde de Pentekost’tan sonraki beşinci Pazar gününden sonraki Salı günü anma gününe sahiptir. Roma Katolik Kilisesi ise onu 6 Eylül’de anar.

Zekeriya Peygamber, dini ve manevi mirasıyla sadece dini metinlerde değil, kültürel alanda da derin izler bırakmıştır. Onun, insanlığın manevi yolculuğuna katkıları unutulmaz ve günümüzde de ilham kaynağı olmaya devam etmektedir.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir