Feodalite Nedir? Kısaca

Feodalite, yönetimin toprak üretimine dayalı olduğu, ekonomik, dini ve siyasal sisteme verilen isimdir. Orta Çağ Avrupa’sında görülen feodalite, eşitsizlik temeline dayalıdır. Bu sistemde, halk tabanının herhangi bir hakkı bulunmuyordu. İşte feodalite hakkında daha fazla bilgi:

Feodalite Nedir?

Feodalite kısaca, toprakları ellerinde bulunduran senyörler ile bu gücü elinde bulunduran yöneticilere bağımlı olan köle sınıfının oluşturduğu yönetim biçimidir. İdari düzen olarak ortaya çıkan ve varlığını sürdüren feodalizm, yönetenler (gücü elinde bulunduranlar) ile halk (köleler) arasında eşitsizlik temellidir. Orta Çağ Avrupa’sının yönetim anlayışı olan sistemde, din ve siyaset ön planda bulunuyordu.

Feodalitenin Kökeni

Feodalitenin ortaya çıkması, Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonrasına dayanır. Asıl başlangıç ise Kavimler Göçü olarak kabul edilir. Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasıyla birlikte, yeni bir düzen arayışına giren insanlar, küçük feodal yapılarla tekrar bir araya gelmişlerdir. Bu idari yönetim biçimi, daha çok Orta Çağ Avrupa’sına hakim olmuş ve Avrupa’nın gerilemesine önemli ölçüde temel oluşturmuştur.

Feodalitenin Özellikleri

  • Toprak Odaklı Ekonomi: Feodalitede ekonominin temeli tarım (toprak) olmuştur. Zenginliğin en önemli göstergesi, sahip olunan toprak miktarıyla ölçülürdü.
  • Eşitsizlik: Köylü veya halk denilen kişilerin herhangi bir insani hakkı bulunmuyordu. Derebeyler kralların yetkilerine sahip olmuşlardır.
  • Serfler ve Lordlar: En alt kademede serfler (köylüler) yer alırdı. Serfler topraklarda çalışır ve üretim yapardı. Lordlar ise kendisi için çalışan serflerin güvenliğini sağlamaktaydı.
  • Özgürlük ve Eleştiri Hakları Kısıtlanmıştır: Feodalitede özgürce düşünme ve eleştiri yapma hakları ortadan kalkmıştır. Kişilerin tenkit etme hakları ellerinden alınmıştır.

Feodalite, toplumun şekillendirildiği, toprakların yönetiminin servis ya da iş karşılığında devralınmasından oluşan ilişkilerin etrafında bir sistemdir. Bu sistem, Orta Çağ Avrupa’sında önemli bir rol oynamış ve tarih boyunca etkisini sürdürmüştür.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir