Vehhabilik Nedir? Kısaca

Vehhabilik Nedir? Kısaca

VehhabîlikMuhammed bin Abdülvehhâb tarafından 18. yüzyılda başlatılan bir dini ve siyasi harekettir. Bu akım, Sünni-Hanbelî mezhebinin bir alt kolunu oluşturur ve İslam’a bağlıdır. İşte Vehhabîlik hakkında kısa bir özet:

 • Köken ve İtikatlar:
  • Vehhabîlik, Muhammed bin Abdülvehhâb’ın düşünceleri etrafında oluştu. Temel itikatları şunları içerir:
   • Tevhit anlayışları: Tek tanrıya inanç ve şirkten kaçınma.
   • Bidatlar meselesi: Kur’an ve Hadislerde olmayan uygulamaları reddetme.
   • İtikatlarının gereği olarak tahrip edilen mezarlar: Bazı Vehhabîler, kutsal kabirleri basit mezarlar olarak görmüş ve tahrip etmiştir.
  • Vehhabîlik, İbn Teymiyye ve Ahmed bin Hanbel gibi İslam alimlerinin düşüncelerinden etkilenmiştir.
 • Tarihçe:
  • Vehhabîlik, Osmanlı İmparatorluğu için önemli bir sorun haline gelince, Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa bu sorunu çözmekle görevlendirildi.
  • Mehmet Ali Paşa, oğlu Tosun Paşa komutasındaki orduyla Mekke, Medine ve Taif’i Vehhabilerin elinden kurtardı (1812-1813).
  • Suud hanedanından Türki bin Abdullah, Necd bölgesinde ikinci bir Vehhabi devletini kurdu (1821-1891).
  • Abdülaziz bin Suud, Vahhabi devletini yeniden kurdu ve Suudi Arabistan Kralı olarak kabul edildi (1926).

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir