Erozyon Nedir? Kısaca

Erozyon Nedir?

Erozyon, yer kabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular olmak üzere türlü dış etkenlerle yıpratılıp yerinden koparılarak eritilmesi veya bir yerden başka bir yere taşınması olayına denir. Bu doğal süreç, toprak ve arazi kaybına yol açabilir ve çölleşmeye neden olarak su kaybını artırabilir. İşte erozyonun ana hatları:

 • Doğal Erozyon: Yeryüzünün hareketleri sonucunda meydana gelir. Gece ve gündüz arasındaki ısı farklılığı, kaya ve topraklarda aşınmaları tetikler. Bu, toprak aşınmasının en masum halidir.
 • İnsan Kaynaklı Erozyon: İnsan faktörüyle ortaya çıkar. Tarım alanlarında orman tahribi, düzensiz şehirleşme, aşırı otlatma gibi etkenler erozyona yol açar.
 • Etkileri:
  • Toprak ve su dengesini bozar.
  • Verimli toprak kaybına neden olur.
  • Bitki örtüsünün yok olmasına yol açar.
  • Taşkın ve çığ gibi felaketleri tetikler.
  • İklim değişikliği ve göçe yol açabilir.

Erozyon, doğal bir olay olmasına rağmen insan etkisiyle telafi edilemez zararlara yol açabilir. Bu nedenle erozyonun önlenmesi için bilinçli çaba gereklidir.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir