Emperyalizm Nedir Kısaca

Emperyalizm Nedir Kısaca

Emperyalizm, bir devletin veya ulusun başka devlet veya uluslar üzerinde kendi çıkarları doğrultusunda etkide bulunmaya çalışmasıdır. Etkileyen devlet, etkilenen devletin kaynaklarından “yararlanma” hakkına sahiptir. Bu kavram, yayılmacılık veya ekspansiyonizm olarak da adlandırılır.

Emperyalizmin kökeni Latince “imperium” kelimesinden türetilmiştir ve “üstün güç”, “egemenlik” ya da basitçe “hükümranlık” anlamına gelir. İlk olarak 1870’lerde Büyük Britanya’da yaygın bir kullanım kazanmış ve olumsuz anlamda kullanılmıştır. Genel olarak 19. ve 20. yüzyıllarda Batı ve Japon siyasi ve ekonomik gücünün Asya ve Afrika’daki hakimiyetini ifade eder.

Emperyalizm, kapitalizmin en üst aşaması olarak da kabul edilir. Ancak eleştirenler tarafından ahlaki ya da ahlaki olmayan kınamalara maruz kalmış ve bu nedenle “emperyalizm” terimi uluslararası propagandada sıklıkla yayılmacı ve saldırgan dış politika için aşağılayıcı bir ifade olarak kullanılmaktadır.

Bu kavram, azgelişmiş ülkelerin, gerek siyasal ve ekonomik gerekse de kültürel açıdan sömürülmesi olayını ifade eder. Emperyalizm, tarih boyunca birçok ülkede önemli bir rol oynamış ve tartışmalara yol açmıştır.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir